Te poaki o ‘Ue

`Ue’s Memorial Stone

Te Poaki o Ue.png

`Ue and Kavau were great warriors from Mangaia, but `Ue was the one that resided in Vaipae.

`Ue had a request for his children that when he dies, to bury him in Vaipae at the site he wanted and to place a memorial rock on top. The rock rests in Vaipae to this day.

...

Ko te toka teia `ā `Ue raua ko Kavau no Mangaia. Ko `Ue ra tei no`o ki roto ia Vaipae.

Ko te `autara `ā `Ue ki tāna anau, e me mate ake a ia, kia tanu i a ia i teia nga e kia tuku i teta`i po`aki ki runga i te reira ngai. Te tū nei teia po`aki i teia rā i roto i te `oire Vaipae.